Službeni dokumenti

Akti knjižnice

Pravilnik o pružanju usluga

Pravilnik o pružanju usluga – izmjene i dopune

Statut Narodne knjižnice Virje

Procedura naplate prihoda 

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Pravilnik o vlasitim prihodima

Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka

Zahtjev za pristup osobnim podacima, izmjenu, dopunu ili brisanje osobnih podataka

POLITIKA PRIVATNOSTI – facebook page

POLITIKA PRIVATNOSTI – WEB

Izjava o pristupačnosti

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

2023.

Plan i program rada 2023.

Plan nabave 2023.

Plan nabave knjižnične građe 2023.

Financijski plan 2023.

Polugodišnji financijski izvještaj

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana NKV 2023

2022.

Polugodišnji financijski izvještaj 2022

Rebalans Financijskog plana 2022.

Izvješće o radu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2022

Plan i program rada 2022

Plan nabave knjižnične građe 2022

Plan nabave 2022

2021.

Plan i program rada 2021

Plan nabave 2021.

Plan nabave knjižnične građe za 2021.

Financijski plan 2021.

Godisnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnji financijski izvještaj 2021.

Izvješće o radu

2020.

Godišnji financijski izvještaj za 2020.

Plan i program rada 2020

Plan nabave 2020.

Plan nabave knjižnične građe za 2020.

Financijski plan za 2020.

Rebalans Financijskog plana 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

2019.

Godišnji financijski izvještaj za 2019.

Plan i program rada 2019

Financijski plan za 2019.

Rebalans Financijskog plana 2019.

Plan nabave knjižnične građe za 2019.

Plan nabave 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup ingormacijama za 2018.

2018.

Plan i program rada 2018.

Financijski plan za 2018.

Rebalans Financijskog plana za 2018.

KNJIŽNICA-Objedinjena Excel datoteka proračunskih obrazaca za 2018. godinu

BILJEŠKE uz Financijski izvještaj 12/18

Godišnji obračun financijskog plana za 2018.

Plan nabave knjižnične građe za 2018.

Plan nabave roba, radova i usluga, 2018.

Izvješće o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

Izvješćee o radu 2018.

2017.

Proračun Narodne knjižnice Virje za 2017.

Rebalans Financijskog plana za 2017.

Tablice uz obvezne Biljeske 2017.

Godišnje izvješće o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama 2017 pdf

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.csv

Plan i program rada 2017

Plan nabave knjižnične građe za 2017.

Plan nabave roba, radova i usluga, 2017.

Prijedlog Financijskog plana 2017.

Izvjesce o radu 2017

2016.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016 csv

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016. pdf

Izvjesce o radu 2016.

Prijedlog Financijskog plana 2016

Plan i program rada 2016

Plan nabave roba, radova i usluga, 2016.

Plan nabave knjižnične građe za 2016.

 2015.

Izvjesce o radu 2015

Plan i program rada 2015

Plan nabave roba, radova i usluga, 2015.

Plan nabave knjižnične građe za 2015.

Prijedlog Financijskog plana 2015.

Pristup informacijama

Odluka o odredjivanju sluzbenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Narodne knjiznice Virje

Katalog informacija Narodne knjiznice Virje

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Upitnik za samoprocjenu Povjerenika za informiranje

Kriteriji za odrđivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ( NN 12/2014, NN 15/2014)

Propisi

Zakon o knjižnicama

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o uvijetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/21)

Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, NN 16/14, NN 60/14 – Ispravak)

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)

Skip to content