Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske usvojene na 226. sjednici održanoj 23. travnja 2020. godine, Preporuka za rad u knjižnicama i antikvarijatima tijekom epidemije koronavirusa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 24. travnja 2020. i Smjernica za rad s građom i korisnicima NSK od 27. travnja. 2020. ravnateljica Narodne knjižnice Virje donosi

 

ODLUKU

o ograničenom radu s građom i korisnicima Narodne knjižnice Virje

 

1.

Građa

Knjižnična građa koja se vraća odlaže se na za to predviđeno mjesto.

Mjesto za povrat građe nalazi se u ulaznom hodniku i jasno za  vidljivo, označeno i dostupno svim korisnicima.

Vraćena građa odlaže se u kutije koje se datiraju i stavljaju u karantenski prostor na propisani vremenski period. Nakon isteka karantene, vanjske korice se dezinficiraju 70% etilnim alkoholom te se građa vraća u posudbu i na police.

2.

Djelatnici

Djelatnici rade u jednoj smjeni po navedenom rasporedu.

Prostorne mogućnosti zadovoljavaju održavanje razmaka te su radne jedinice odvojene na propisanu udaljenost od 2 metra.

Djelatnici moraju nositi zaštitnu opremu (rukavice, maske, viziri) i s korisnicima stupati u interakciju s radne stanice na koju je ugrađena zaštitna pregrada.

Prije dolaska na posao, zaposleni su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu.

3.

Usluge

Knjižnica nudi mogućnost posudbe i povrata građe.

Sve ostale usluge nisu dostupne do daljnjega (računala, igračke, čitaonica, manifestacije, predavanja, radionice, izložbe).

Korisnici us pozvani da koriste on-line katalog knjižnice i produživanje građe putem telefona, e-maila i facebook stranice knjižnice.

4.

Korisnici

Ulaz u knjižnicu dopušten je isključivo za posudbu građe.

Korisnici koji samo vraćaju građu i ne posuđuju novu, odlažu je u ulaznom hodniku knjižnice i ne ulaze u unutarnji prostor knjižnice.

Duže zadržavanje u knjižnici je zabranjeno.

Korisnici koji posuđuju građu mogu samostalno birati  naslove s polica nakon što su dezinficirali ruke.

U knjižnici uz djelatnike, istovremeno mogu boraviti 2 korisnika.

Korisnici među sobom i djelatnicima moraju održavati minimalni razmak od 2 metra.

5.

Higijena

Na vidljivim mjestima istaknute su upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni.

Na ulazu u zgradu i knjižnicu nalaze se dispenzeri za sanitaciju ruku.

Prije rukovanja građom, korisnici obavezno moraju dezinficirati ruke.

Organizirano je posebno odlaganje iskorištene zaštitne opreme.

Provodi se učestala dezinfekcija kvaka, telefona, tipkovnica i radnih površina te općenito prostora knjižnice.

6.

Radno vrijeme

Knjižnica će u periodu od 4. svibnja 2020. Do daljnjega, a ovisno o epidemiološkoj situaciji, za korisnike raditi prema sljedećem rasporedu.

Ponedjeljak 14 do 18 sati

Utorak, srijeda, četvrtak i petak 9 do 15 sati.

7.

Informacije

Korisnici se informiraju o svim pravilima putem plakata istaknutih na ulazu u knjižnicu te unutar prostora.

Informacije se objavljuju na službenim web stranicama Narodne knjižnice Virje.

8.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnateljica Narodne knjižnice Virje

Ivanka Ferenčić Martinčić

Skip to content