Odjel za odrasle

U skladu sa svojim poslanjem, Narodna knjižnica Virje nastoji omogućiti korisnicima svih dobnih skupina, interesa i profesija da pronađu građu u skladu sa svojim potrebama. Na odjelu za odrasle korisnici u slobodnoj posudbi mogu pronaći stranu i domaću beletristiku (klasike, popularne naslove i lektire), stripove, putopise, biografije te popularno-stručne naslove s različitih područja. Sastavni dio odjela su i čitaonica periodike i zavičajna zbirka te referentna zbirka i zbirka AVE građe (filmovi, zvučne knjige i glazba).

Odjel za odrasle s čitaonicom periodike

 

 

 

Skip to content