Pravila posudbe

Pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se upisom u članstvo knjižnice. Članarina vrijedi godinu dana, odnosno 12 mjeseci od dana upisa.

Dopušteni rok posudbe knjiga u svim odjelima je 30 dana.

Dopušteni rok posudbe AVE građe na svim odjelima je 5 dana.

Dopušteni rok posudbe za djela koja su na popisu obvezne školske lektire je 15 dana.

Rok posudbe može se produžiti samo jednom i to neposredno prije roka vraćanja knjiga, a produženje se može obaviti osobnim dolaskom ili telefonski. Rok posudbe ne može se produžiti za djela koja su na popisu obvezne školske lektire i za knjige na popisu rezervacija.

Ako se knjige ne vrate, a rok posudbe ne produži, članovima se naplaćuje zakasnina koja se zaračunava po jedinici knjižnične građe i danu kašnjenja i naplaćuje se prema važećem cjeniku usluga.

Za posuđenu knjižničnu građu korisnik je osobno odgovoran.

Skip to content